Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak

Tot en met 2012 had Waterschap De Dommel stimuleringsregelingen voor het afkoppelen verhard oppervlak. Deze regelingen waren bedoeld om gemeenten te prikkelen om regenwater niet langer via het gemengde rioolstelsel naar een rioolwaterzuivering te transporteren, maar het ter plaatse te infiltreren of (vertraagd) af te voeren naar oppervlaktewater. Inmiddels is afkoppelen geen noviteit meer maar een bewezen techniek. Bovendien hebben gemeenten, sinds de invoering van de wet “verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken” een formele zorgplicht voor grond- en hemelwater en hebben daar ook een bekostigingsinstrument voor. Om die redenen is vanuit het waterschap momenteel geen stimuleringsregeling meer beschikbaar.

Er kunnen geen aanvragen meer worden gedaan voor de “Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak”. Voor eerder ingediende afkoppelprojecten blijft de mogelijkheid bestaan een aanvraag te doen voor een definitieve vaststelling.

Voor eerder ingediende afkoppelprojecten kan een aanvraag worden gedaan voor een definitieve vaststelling. Hiervoor kunt u de formulieren op deze pagina gebruiken.