Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing

Verontreinigingsheffing wordt opgelegd aan (tabel)bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op een beek of sloot (oppervlaktewater). In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat u zowel zuiveringsheffing als verontreinigingsheffing moet betalen. Bekijk de tarieven.

De berekening van de aanslag verontreinigingsheffing is gelijk aan die van de zuiveringsheffing.

U betaalt verontreinigingsheffing wanneer u afvalwater direct loost in een beek of sloot (oppervlaktewater).

Digitaal aangifte doen voor bedrijven

Zogenaamde (tabel)bedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Informatie over de procedure en/of de inlogcodes vindt u in de brief die u hierover heeft ontvangen. Met het inlognummer/formuliernummer en het wachtwoord kunt u digitaal aangifte doen.

>>> aangifte zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing invullen