Watersysteemheffing Ingezetenen

Watersysteemheffing Ingezetenen

Als u op 1 januari van het belastingjaar geregistreerd staat als hoofdbewoner in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Bevolkings Administratie (GBA), betaalt u de Watersysteemheffing Ingezetenen. De hoofdbewoner (bewoner van een woning waarvan de naam op het koop/huurcontract staat) van een huur- of koopwoning betaalt jaarlijks aan het waterschap voor álle bewoners van dat pand. Bekijk de tarieven.

Uw aanslag Watersysteemheffing Ingezetenen

U betaalt Watersysteemheffing Ingezetenen als u:

  • inwoner bent in het beheersgebied van het waterschap.
  • bewoner bent van een zelfstandige woonruimte en zo ook staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • gebruiker (bijvoorbeeld huurder) bent van een zelfstandige woonruimte.

U betaalt de Watersysteemheffing Ingezetenen via Waterleidingmaatschappij Brabant Water. De bedragen die u aan het waterschap betaalt staan op de jaarlijkse (eind)afrekening van Brabant Water vermeld. Het is niet de bedoeling dat u rechtstreeks aan het waterschap betaalt.

Klopt de aanslag niet?

Is de samenstelling van uw gezin veranderd en klopt de code op uw aanslag niet? Code wijzigen

U stond op 1 januari niet ingeschreven in een gemeente in het gebied van het waterschap of de aanslag gaat niet over een woonruimte? Bezwaar maken

Automatisch betalen

Uw waterschapsbelastingen betalen via automatische incasso? Automatisch betalen

Kwijtschelding aanvragen

Minder inkomen dan 95% van bijstandsuitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen