Loket

Resultaten 1 - 15 van 60

Aangifte meetbedrijven (digitaal) invullen

Zogenaamde meetbedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Aangifte tabelbedrijven (digitaal) invullen

Zogenaamde tabelbedrijven kunnen digitaal aangifte doen voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing.

Activiteit of evenement organiseren

Neem voor het organiseren van een recreatie-activiteit in of aan het water contact op met het waterschap.

Actuele waterdata; open data

Actuele waterdata; open data

Automatisch betalen

Het is mogelijk om Waterschap De Dommel te machtigen voor het verlenen van een automatische incasso van de verschuldigde belastingen.

Beregeningen agrarische doeleinden

U wilt grondwater gebruiken in aanvulling op de natuurlijke regenval om gewassen te laten groeien? U krijgt dan te maken met beleidsregels die het waterschap hiervoor...

Bezwaar maken tegen belastingaanslag

Het waterschap werkt zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat de aanslag niet terecht is. In zulke gevallen kunt u binnen zes weken na dagtekening van...

Bezwaar maken tegen beslissing bestuursorgaan

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar aantekenen.

Bijdrageregeling inventarisatie verhard oppervlak

Het waterschap levert een bijdrage in de kosten die gemeenten maken voor het bepalen van het verhard oppervlak.

Bronnering en grondwatersanering

Voor het onttrekken van grondwater kan het zijn dat u een watervergunning nodig heeft.

Code (onjuist), aanvraag wijziging

Bent u voor 3 vervuilingseenheden (VE) aangeslagen en bent u echter in de loop van het jaar alleenwonend geworden, dan kunt een verzoek indienen voor de toepassing...

Digitaal kaartmateriaal

De Dommel biedt meerdere thematische kaarten digitaal aan.

Excursie aanvragen

Waterschap De Dommel verzorgt excursies en rondleidingen op de rioolwaterzuiveringen in Tilburg, Eindhoven of Hapert.

Folders en brochures aanvragen of downloaden

Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag

Als u afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte hiervan...