Op maandag 30 november jl. is Staatsbosbeheer  gestart met de werkzaamheden voor het  project Antiverdroging Laagveld.  Doel is om zoveel mogelijk water vast te houden in het Laagveld (Leenderbos) om verdroging tegen te gaan. En om het, tussen de Tongelreep en Bovenloop gelegen, broekbos te voeden met (kwel)water afkomstig uit het Leenderbos. Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel werken samen om doelen en effecten van de projecten goed op elkaar af te stemmen. U ziet er alles over in dit filmpje.
 

Wat gaat Staatsbosbeheer doen?

•    het dempen van greppels en sloten
•    het plaatsen van stuwtjes
•    het aanbrengen van een twee waterslotjes (sifon) Oostelijke aanvoerleiding.

Vanwege de relatief droge omstandigheden is Staatsbosbeheer  eerst gestart met de maatregelen in het broekbos. Anders wordt het al snel te nat om hier bij te komen. Het gaat dan om het dempen van greppels en het realiseren van een ‘wateropvang-basin’. Dit ‘basin’ zorgt dat het (kwel)water (dat straks door de waterslotjes het broekbos inloopt) gelijkmatig over het broekbos wordt verdeeld. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. In de tussentijd zijn ook de putten voor de waterslotjes besteld.  

Figuur 2 Dwarsdoorsnede sifonconstructie Oostelijke aanvoerleiding

Gedurende het werk gaat Staatsbosbeheer ook de Japanse Duizendknoop bestrijden. Deze komt gedeeltelijk  voor bij de Bovenloop. Kijk op deze pagina voor meer informatie.