Het gaat hier om een perceel tussen de Mariahoeve en de Visvijvers en een aantal aaneengesloten percelen bij de Zeelberg. We zoeken hiervoor nog een grondeigenaar.

De overdracht van deze percelen verloopt via het zogenaamde gelijkberechtigingsprincipe. Dat houdt in dat iedereen een gelijke kans moet krijgen om de percelen te kunnen kopen.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) regelt de verkoop van deze percelen. Tot 5 december kunt u nog vragen stellen over de verkoop. De uiterste datum voor inschrijving is 13 maart 2023. Kijk voor meer informatie op hun website(externe link).