De Tongelreep heet in België de Warmbeek.

Net over de grens bij de Achelse kluis slingert de Tongelreep weer door het landschap. Ook hier was de Tongelreep in het verleden rechtgetrokken. In juli, meteen na het broedseizoen, gingen de werken van start. Naar schatting is het project deze maand afgerond (afhankelijk van de weersomstandigheden). Het projectgebied loopt deels stroomopwaarts en deels stroomafwaarts van de Kluizerdijk. Het werk is verdeeld in twee fases: allereerst graaft de aannemer meanders uit. Vervolgens dempt de aannemer de rechte waterloop en vormt deze tot een hoogwatergeul. De Stokkenloop die langs de Warmbeek loopt, verleggen ze ter plaatse. Zo blijft de afwatering van het opwaarts gelegen landbouwgebied verzekerd. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij(externe link). Daarop zijn ook prachtige dronebeelden van de werkzaamheden te vinden.

Het is mooi om te zien dat het beekherstel niet eindigt bij de landsgrenzen, maar dat we aan beide zijden druk bezig zijn om de Tongelreep weer terug te brengen naar een natuurlijke staat. Zo maken we samen het gehele gebied een stukje mooier.