De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. Waterschap De Dommel  blijft ook in deze situatie het waterpeil beheren en  ons afvalwater zuiveren, zodat we Nederland droog en ons water schoon en veilig  houden. We nemen tijdig maatregelen zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren.  

Het werk gaat zo veel mogelijk door

We blijven zo veel mogelijk doorgaan met ons werk en de projecten in het veld. Natuurlijk doen we dit veilig en met voldoende betrokkenheid van belanghebbenden uit de streek. Niet alleen het water, de natuur, de boeren en inwoners hebben daar belang bij, maar ook aannemers en andere bedrijven zijn deels afhankelijk van ons werk. We proberen zo ons steentje bij te dragen om de economie te blijven stimuleren. Daarbij gelden uiteraard altijd de richtlijnen van het RIVM, de veiligheid van onze werknemers en de directe omgeving.

Bijeenkomsten gaan tot nader orde niet door

In lijn met de adviezen van het RIVM en de gestelde maatregelen van kabinet stellen wij  bijeenkomsten uit en zoeken we naar alternatieve middelen om betrokkenen en belangstellenden te informeren.

Procedures projectplannen

Waterschap De Dommel voert meerdere  projecten uit. Op het moment dat het voorbereiden van de projectplannen gereed is, vindt hierover besluitvorming plaats. De procedures om onze projectplannen (Waterwet) vast te stellen  gaan ongewijzigd door. Kennisgeving hierover vindt plaats via de gebruikelijke weg: www.dommel.nl/bekendmakingen en/of www.brabant.nl/actueel/bekendmakingen

Tot slot

Het coronavirus en de vergaande maatregelen die nu worden genomen hebben een grote impact op ons allemaal. Die impact is niet te onderschatten. Het waterschap doet er alles aan om het werk zo verantwoord mogelijk door te laten gaan en onze diensten te blijven aanbieden. Als u onverhoopt toch tegen knelpunten aanloopt binnen het takenpakket van het waterschap, schroom niet en neem contact met ons op. Samen komen we tot oplossingen, zeker in deze bijzondere en onzekere tijd!