Waterschap De Dommel gaat in 2021 en 2022 de Reusel en haar omgeving opnieuw inrichten. Het gaat om het gebied vanaf Moleneind, dat noordelijk van natuurgebied De Utrecht ligt, tot aan de Hooghuisweg bij Diessen. De ecologie in en langs de Reusel voldoet niet aan de Europese en landelijke kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast moet de beek voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Zodat tijdens langdurige perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur minder wordt.

Presentatie projectplan online

“We waren al druk bezig met het voorbereiden van een informatiebijeenkomst”, geeft Suzan van der Horst aan, de interim-omgevingsmanager van dit project. “Helaas is het door de coronamaatregelen niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Daarom hebben we een presentatie opgenomen. We praten de omgeving bij en nemen de bewoners digitaal mee het gebied in. De maatregelen, het ontwerp en het proces licht ik in de presentatie allemaal toe. We hopen dat we op deze manier toch extra informatie kunnen geven”, aldus Suzan.
 

Voor het bekijken op groter scherm: videopresentatie projectplan Reusel Baarschot Diessen

Nieuwe meander en een unieke vislift

“Er zitten een aantal bijzondere maatregelen in dit project”, vertelt Suzan enthousiast. “In het zuiden van het projectgebied, bij Moleneind, verwijderen we de stuw en graven we een nieuwe meander. Deze meander zal het historisch profiel zoveel als mogelijk volgen. Door het verwijderen van de stuw wordt de Reusel weer vispasseerbaar. Het leefgebied van vissen, zoals de kleine modderkruiper, wordt hierdoor groter. Alleen was er niet overal in het gebied voldoende ruimte voor nieuwe meanders. Daar hebben we een andere oplossing voor gevonden. Drie stuwen krijgen een vislift. Dit zijn de eerste exemplaren  in het gebied van Waterschap De Dommel. De vislift is een soort wenteltrap waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. De vislift is stuurbaar op stroomsnelheid. Hierdoor is het geschikt is voor alle soorten vissen. Het is mogelijk om te zien welke soort vissen passeren. Ook kan de vislift kan de kwaliteit van het water meten.”


Meedenken over inrichting gebied Zijthorst

Het gebied langs de Reusel, vlakbij de straat Zijthorst, wordt opnieuw ingericht. Het wandelpad en de landbouwbrug blijven bestaan. Er zal nieuwe beplanting komen, zoals struiken voor de vogels. En twee nieuwe poelen voor amfibieën. Maar er is nog niet bepaald hoe het gebied er straks precies uit komt te zien. Wilt u meedenken over de inrichting van dit terrein? Bijvoorbeeld over het plaatsen van een bankje of een rolstoelvriendelijk pad. Neem dan contact op via baarschotdiessen@dommel.nl.

Ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage

Op 20 oktober 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het ontwerp-Projectplan Waterwet (PPWW) vastgesteld.
Dit projectplan is vanaf 5 november 2020 tot en met 16 december 2020 te bekijken. De plannen en de daarbij horende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.brabant.nl/terinzage.

U kunt de plannen op werkdagen, inzien bij de volgende instanties:
•    Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
•    Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
•    Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10, te Hilvarenbeek

  • Dit kan, in verband met de coronamaatregelen, echter alleen op afspraak.
  • U kunt hiervoor contact opnemen met: Suzan van de Horst bereikbaar via 06-18537797 of svdhorst@dommel.nl

Gecoördineerde procedure

We werken via een gecoördineerde procedure. Dit betekent dat alle stukken tegelijk 6 weken ter inzage liggen. Het gaat hierbij om het door Waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant goedgekeurde ontwerp-projectplan met alle bijbehorende besluiten.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel voert het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen uit. Dit doet zij samen met de provincie Noord-Brabant, het Brabants Landschap en de gemeente Hilvarenbeek. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap.