Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. De eerste fase daarvan is het in kaart brengen welke varianten van maatregelen we verder gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen. Dat staat in de NRD waarover u meer informatie vindt op de website van De Dommel. Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant.

Tongelreep

Er zijn 9 reacties binnen gekomen op de NRD. De provincie Noord-Brabant heeft deze reacties beantwoord in een reactienota. De onafhankelijke Commissie voor het de m.e.r geeft hier ook een advies over. Bijvoorbeeld over zaken die straks in de milieueffectrapportage niet mogen worden vergeten. Tegen deze reactienota kan geen beroep worden ingediend. Met al deze informatie kan het waterschap weer verder in de m.e.r. procedure. De volgende stap is het maken van een voorkeursalternatief. Verwachting is dat we in het najaar iedereen hierover kunnen bijpraten tijdens een nog te organiseren informatiebijeenkomst.

Reactienota NRD Tongelreep