Maart was een kletsnatte maand. Net als in januari viel er zeker 50 mm meer regen dan gemiddeld in die maanden. Februari was juist erg droog en zonnig. Maar dankzij de regen én alle genomen maatregelen, staan de grondwaterstanden op dít moment op normaal niveau. Dit jaar komt er daarom voor april en mei geen verbod voor het beregenen van grasland met grondwater.

Hoewel we dit voorjaar natter en beter ingaan dan de afgelopen jaren, roepen waterschappen op spaarzaam te blijven met (grond)water. En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken. Grondwater zakt dan snel en deze opgebouwde buffer is dan hard nodig.
 

Voorjaarsregeling beschermt grondwatervoorraad

Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of beregenen van grasland met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden en golfterreinen. In 2019 en 2022 was een verbod nodig, in 2021 spande het erom.

Grasland met watersproeiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdroging vraagt aanpak van jaren

De Brabantse waterschappen werken het hele jaar aan droogte en verdroging. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om meer water vast te houden en het grondwater aan te vullen. Ook het watersysteem zal veranderen. Een blijvend hogere grondwaterstand is nodig. Zodat Brabant ook in de toekomst beter voorbereid is op lange droge periodes.

Regenfeiten 2023

  • Januari: zacht en zeer nat. 95-145* mm regen (70 mm gemiddeld)
  • Februari: zeer droog en zonnig. 10-20 mm regen (65 mm gemiddeld)
  • Maart: zeer nat.  105-140 mm regen (60 mm gemiddeld)

*) niet overal in het Dommelgebied valt evenveel regen. Bron: KNMI

Verschil tussen droogte en verdroging

Droogte is een acute situatie die ontstaat als het een langere periode niet regent.  Als het weer gaat regenen, en de waterstanden genoeg zijn aangevuld, is de acute droogte voorbij. Verdroging ontstaat over een veel langere periode. Jarenlang is meer grondwater uit de bodem gehaald dan er wordt aangevuld. Zo ontstaat een structurele daling van het grondwaterpeil, een neerwaartse lijn.