Regeneratief waterbeheer: anders kijken naar water

Samenwerken met de herstellende kracht van water en natuurlijke processen. Dat bedoelen we met regeneratief waterbeheer. Joost van der Cruijsen is innovatiemanager van Waterschap De Dommel. Samen met deep designer Anne van Strien schreef hij er een boek over. En startten het kennisnetwerk de Regeneratiekamer. 

Het water beheren én eren

De boekpresentatie vond plaats op 26 juni 2024 bij Vaderland in Nederwetten. Joost van der Cruijsen licht toe: “Bij regeneratief waterbeheer kijk je op een andere manier. Het water zelf staat hierin centraal. Niet langer het water beheersen, maar het water beheren én eren. Een positieve kijk op de nieuwe omgang met water. Dat noemen we de watertransitie.”

Meer dan een filosofie 

Anne van Strien vult aan. “Bij regeneratief waterbeheer kijk je vooral naar wat er al op een plek is. En naar wat het water kan herstellen. Het boek is een eerste verkenning van deze nieuwe manier van kijken. Maar regeneratief waterbeheer is meer dan een filosofie. Er zijn al manieren waarop we het in de praktijk gebruiken. Deze mooie voorbeelden staan ook in het boek. Laat het je vooral inspireren.”

Joost: “De uitdaging is om met elkaar deze blik op water breder toe te passen. En het normaal te maken. Niet alleen voor waterbeheerders. Maar voor iedereen die gelooft dat onze omgang met water een basis is in een veranderende wereld. We kijken hoe het wél kan. Het boek is wat ons betreft nog maar het begin.”

Watergraaf Erik de Ridder is het hier helemaal mee eens. Dit schrijft hij in zijn voorwoord:

 ‘De inzichten rond regeneratief waterbeheer sluiten perfect aan op onze ambities van de watertransitie. Het werpt een ander licht op onze omgang met water en de waarde van water voor onze omgeving. Zonder water geen leven. In zichzelf heeft het concept ook de boodschap waarvoor we het doen: willen we voor komende generaties schoon en gezond water veilig stellen, dan zullen we regeneratief waterbeheer verder moeten ontwikkelen en incorporeren in ons werk als waterschap. We moeten niet alleen de mensen beschermen tegen het water, maar ook het water tegen de mensen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En als je het doorhebt zie je tot welke volgende stappen we nú al in staat zijn. Na lezing van dit boek kijk ik ernaar uit deze de komende jaren te zetten.’

Regeneratiekamer

De boekpresentatie vormde ook de start van een kennisnetwerk, de Regeneratiekamer genoemd. In de Regeneratiekamer komen mensen samen die regeneratief waterbeheer verder willen onderzoeken. Het willen uitproberen en te leren door te doen. Hoe kan regeneratief waterbeheer ook voor jou en jouw organisatie werken? Hoe kan in jouw werk een regeneratieve toekomst vorm krijgen? Wat is daarvoor nodig? Welke stappen heb jij te zetten? Ga met ons mee van denken naar doen! 

Meld je aan

De Regeneratiekamer start online en is te vinden op LinkedIn