Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas op 16 december 2021 ondertekenden 25 regionale partners de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Daarin spreken die partijen in de Regio Zuid af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te gaan investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer. Het Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro door de regionale partners is geïnvesteerd in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering.

De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk. 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met het DHZ-programma komen we als twee provincies (Noord- Brabant en Limburg), vier waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, ZLTO en LLTB, natuurorganisaties, landgoedeigenaren, drinkwatermaatschappijen en bedrijfsleven samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat is voorbereid op weersextremen en waarin watertekorten worden voorkomen.

Bestuurslid Mado Ruijs was vanuit Waterschap De Dommel bij de online ondertekening aanwezig: “Voorbereiden op klimaatverandering is hard nodig. Voor Midden-Brabant is een betere beschikbaarheid van water nu en in de toekomst cruciaal. Met dit programma maken we samen met onze partners het watersysteem weer een stuk klimaatrobuuster.” .