Waterschap De Dommel zuivert het vieze riool water op onze rioolwaterzuiveringen. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is. Als waterschap nemen we daarom hiervoor maatregelen.

Waarom zijn er maatregelen nodig?

Het riool wat we aanpakken, ligt er sinds 1974. De betonnen koker ligt circa 3 meter onder de grond. Het beton, waar het riool van gemaakt is, is in de loop der jaren aangetast. Het risico dat een deel van het riool instort en daarmee het afvalwater wegstroomt, willen we beperken tot nul. We kiezen voor deze tijdelijke oplossing omdat allereerst veiligheid voorop staat. Daarnaast weten we dat het riool parallel aan de A67 ligt. Rijkswaterstaat wil deze weg gaan verbreden de komen de jaren. Het is niet efficiënt om nu een stuk riool te gaan vervangen die wellicht over een paar jaar vanwege deze uitbreiding opnieuw verlegd moet worden.

Welke maatregelen worden genomen?

De komende tijd leggen we een dubbele noodrioolleiding aan (half) boven de grond. De tijdelijke leiding wordt zodanig geplaatst dat fietsers en wandelaars gebruik kunnen blijven maken van de fiets-wandelpaden. Een drietal borden in het gebied geven verder tekst en uitleg over de maatregelen. Bij de werkzaamheden blijven we oog houden voor de natuur en voorkomen we zoveel mogelijk schade. In overleg met Brabants Landschap kijken we hoe we de bomen kunnen compenseren.

Wanneer werken we aan dit riool en hoe lang?

In overleg met Brabants Landschap en andere betrokken partijen zijn er in maart 2019 bomen gerooid om zo de tijdelijke rioolleiding van 2 km lang te kunnen plaatsen. Aannemer GW Leidingtechniek voert de werkzaamheden uit. Er komen twee tijdelijke leidingen naast elkaar met een diameter van 800 millimeter. Dit is nodig om de grote hoeveelheid afvalwater te kunnen transporteren. Momenteel worden de buizen geproduceerd. Zodra de eerste buizen klaar zijn, worden deze vervoerd en geplaatst. Voor de veiligheid van weggebruikers en de aannemer nemen we in juli/augustus maatregelen. Voor het aan voeren van de leidingen wordt een rijplatenbaan aangelegd. GW Leidingtechniek legt de leidingen dan vanaf medio augustus. De tijdelijke leidingen kunnen dan in oktober in gebruik genomen worden. Het werkterrein wordt dan ook opgeruimd. De werkzaamheden hebben ook invloed op fiets- en wandelroutes. Er zijn daarom omleidingsroutes ingesteld zoals op het kaartje vermeld.

Kaart werkzaamheden aannemer

Afvalwater van vijf gemeenten

Het afvalwater komt uit diverse gemeenten: Eindhoven, Aalst/Waalre, Veldhoven, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk. Het afvalwater gaat vanuit deze gemeenten via ons hoofdtransportriool naar de rioolwaterzuivering (RWZI) in  Eindhoven. Ook Steensel en Luyksgestel maken gebruik van dit hoofdtransportriool.

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn Brabants Landschap en gemeente Eindhoven. 

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de Renovatie riool Zuid Leenderheide-Rielsedijk. Als er relevant nieuws is, mag u een bericht van ons verwachten.Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Joost Bekkers, via e-mail jbekkers@dommel.nl

Zie ook nieuwsbericht: Waterschap De Dommel past transportroute aan