Waterschap De Dommel zuivert het vieze riool water op onze rioolwaterzuiveringen. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is. Als waterschap nemen we daarom hiervoor maatregelen.