Actueel
28-09-2021 De werkzaamheden zijn van start en er is goed nieuws. Er is aanzienlijk minder vrachtverkeer nodig dan vooraf is berekend. Een deel van de grond kunnen we toch hergebruiken. Dit betekent minder afvoer van licht verontreinigde grond en geen toevoer van nieuwe grond. Lees meer op deze pagina onder het kopje 'Transportroutes'.

Aanleiding project

De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap nemen we maatregelen zodat er weer een moeras kan ontstaan. De Rielloop krijgt meer afwisseling in stroomsnelheid. Het werk bij de Rielloop maakt onderdeel uit van het project de Kleine Dommel – Heeze. De aanpassingen zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd helemaal te laten werken. Het project start half september en is in december 2022 afgerond. 

 

 

Kleine Dommel Heeze

In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de meander ‘Rul’ en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Ze zijn nog niet aangesloten en de rechte Kleine Dommel ligt er nog steeds. Dat komt omdat toen nog niet alle percelen in het laag gelegen Rielloop dal aangekocht waren. Deze percelen stromen ieder jaar onder water doordat de kronkelende Kleine Dommel vaker overstroomt dat de rechte, brede Kleine Dommel die er nu nog ligt De grond in het Rielloop dal is nu allemaal aangekocht. 

We kunnen dit gebied nu afgraven én de Kleine Dommel kan helemaal kronkelend aangelegd worden. De grond die vrij komt bij het afgraven gebruiken we voor een deel om de rechte Kleine Dommel te dempen. We graven er nog een aantal meanders bij en sluiten alle meanders aan. Zo ontstaat er een natuurlijke kronkelende beek die smaller en minder diep is dan de rechte Kleine Dommel van nu.

 

 

Transportroutes

Bij het afgraven van het Rielloop dal komt veel grond vrij. Een deel van deze grond gebruiken we om de rechte Kleine Dommel te dempen. De rest van de grond voert de aannemer af. De aannemer heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit van het af te graven gebied. Hier is een positiever resultaat uitgekomen, dan uit het door ons uitgevoerde vooronderzoek. Ongeveer de helft van de grond blijkt toch schoon te zijn, de andere helft is wel klasse industrie (licht verontreinigde grond). Van de 35.000 m3 grond die we afgraven blijkt nu maar 17.000 m3 klasse industrie. De schatting van het aantal vrachtwagens staat nu op 850 i.p.v. de  1.750 vrachtwagens die we eerder hebben gecommuniceerd. De schone grond passen we toe binnen het projectgebied, bijvoorbeeld om percelen op te hogen en de waterkering bij de A67 te verstevigen. Hierdoor hoeven we geen schone grond aan te laten voeren.

Vrachtwagens naar het werk toe rijden via de Geldropseweg en Rulselaan. Het transport van het werk af gaat via de Rul, De Zegge en daarna de A67. De route is te zien op de kaart, we proberen zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Kaart transportroute vrachtwagens en omleiding fietsers

Planning

 1. Afgerond: 13 september

  Terrein toegankelijk maken

 2. Momenteel bezig: Vanaf september

  Start werkzaamheden Kleine Dommel

 3. Momenteel bezig: Begin oktober

  Afgraven schone grond Rielloopdal en ophogen percelen

 4. Nog te doen: Eind oktober

  Afgraven en afvoeren grond klasse industrie

 5. Nog te doen: November

  Aanplanten bomen en struiken langs de Rielloop

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Financiering

De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel van den Broek (projectmanager) via e-mail mvdbroek@dommel.nl.