Vanuit onze slibverwerking Mierlo loopt een leiding die afvalwater transporteert vanuit kern Mierlo, slibverwerking Mierlo en camping Wolfsven. Deze leiding voert het water af richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Eindhoven. Uit inspecties is gebleken dat de eerste 2 kilometer van deze leiding is beschadigd door stoffen die vrijkomen uit het afvalwater (H2S, waterstofsulfide). Dit is een gas dat naar rotte eieren ruikt en het beton van de leiding aantast. Dit is de reden waarom we dit stuk van de leiding gaan vernieuwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen november 2022 en januari 2023.

Locatie werkzaamheden riolering Mierlo
Locatie werkzaamheden

Wat gaan we doen?

De leiding gaan we ‘relinen’. Dat betekent dat de rioolbuis van binnenuit een nieuwe binnenkant krijgt. Hierdoor hoeven we veel minder in de grond te graven dan wanneer we de rioolbuis in zijn geheel zouden vervangen. Omdat er minder gegraven hoeft te worden heeft de omgeving minder last van de werkzaamheden. Normaal kunnen we er hierna weer zo'n 50 jaar mee vooruit.  We gaan de volgende 5 jaar bekijken of de leiding ook op de lange termijn nog goed genoeg is voor het transporteren van het afvalwater. We onderzoeken dan bijvoorbeeld of de doorsnede van de leiding groot genoeg is en of de rioolleiding op de beste plek ligt.  

Tijdelijke pomp

De afvoer van het rioolwater moet tijdens het werk doorgaan. Hiervoor plaatsen we een tijdelijke pomp. Die zorgt ervoor dat het afvalwater omgeleid en weggepompt wordt. Dit doen we wanneer we beginnen met het werk op de locatie. De tijdelijke leiding zal aan de achterkant van de slibverwerking beginnen en via het fietspad langs het Eindhovens kanaal lopen.

Planning

Op dit moment zijn we de werkzaamheden en de planning nog verder uit aan het werken. Wanneer de planning verandert zullen wij deze hier aanpassen.

  1. Afgerond: 2e helft november 2022

    Plaatsen van de tijdelijke pomp

  2. Afgerond: December 2022

    Start van het werk

  3. Momenteel bezig: Februari/maart 2023

    Afronding van het werk

Vragen?

Neem contact op met: