In Veldhoven, achter de Shell aan de Heerbaan, ligt riolering van gemeente Veldhoven en Waterschap de Dommel. Uit verschillende controles bleek dat op de plek waar het gemeentelijke riool overgaat naar het waterschap de leiding beschadigd was door gassen die in het afvalwater zitten. De leiding en een aantal putten zijn in 2020 succesvol gerepareerd. Om nieuwe schade aan de riolering te voorkomen willen we nu ook de gassen die de riolering beschadigen verwijderen uit het riool. Dit gaan we doen door het plaatsen van een bovengrondse filterkast en ondergrondse putten. De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen november 2022 en januari 2023.

Projectlocatie werkzaamheden riolering Veldhoven
Projectlocatie

Wat gaan we doen?

Tijdens de werkzaamheden leiden we het afvalwater om via een tijdelijke leiding. We verwijderen de oude ondergrondse put en vervangen deze door een nieuwe ondergrondse “ontvangstput”. Deze heeft een doorsnede van wel 3,5 meter en een hoogte van bijna 4 meter.

In de ontvangstput komt het afvalwater binnen waarbij turbulentie veroorzaakt wordt. Door dit woelen van het afvalwater komt het gas dat schade aan de riolering veroorzaakt vrij uit het afvalwater. Dit gas zuigt een bovengrondse filterkast actief af. Het filter verwijdert het afgezogen gas en ontdoet het van de vervelende geur van rotte eieren. Het afvalwater zelf gaat via een ondergrondse koppelput weer verder in het riool.

Planning

  1. Afgerond: Begin november 2022

    Start van de werkzaamheden

  2. Momenteel bezig: November 2022 - februari 2023

    Plaatsen van de put en de filterinstallatie

  3. Momenteel bezig: Februari 2023 - maart 2023

    Opruimen van werkterrein

Vragen?

Neem contact op met :