Noord-Brabant   |   36 uur per week

Direct solliciteren

Wat ga je doen?

In het proces Realisatie Watersysteem werken we projectmatig aan de ruimtelijke inrichting van klimaatrobuuste beekdalen en beeklandschappen. Voor de fysieke inrichting van gebieden gaat de komende jaren de watertransitie een voorname rol spelen. De planvoorbereiding vindt plaats in een geografisch omvangrijk gebied met diverse partners en een scala aan belangen. Meer dan tevoren is sprake van samenhang tussen fysieke maatregelen en het adequaat toepassen van beleidsinstrumenten. Wij zijn op zoek naar een talentvolle 

Senior Projectleider Gebiedsgerichte Aanpak
                                                        

Onze leefomgeving staat onder druk door klimaatverandering, de stikstofproblematiek, de intensivering van gebruik van de openbare ruimte, een toenemend gebruik van (grond)water en de afname van biodiversiteit. Zowel de landbouw, de natuur als het bebouwde gebied zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met deze ontwikkelingen. Dat is een situatie die om verandering, lef en ambitie vraagt. De ambities van waterschap De Dommel zijn verwoord in een nieuw waterbeheerprogramma “Water als basis voor een toekomstbestendige leefomgeving”.  Meer dan voorheen brengen we samen met onze gebiedspartners focus aan in onze aanpak. We gaan daarbij voor:

  • Een gebiedsgerichte aanpak:
    onze aandacht en inspanningen gaan naast het beekdal ook uit naar de flanken, de hoge zandruggen en bebouwd gebied.
  • Een integrale benadering van opgaven en kansen:
    samen met overheden en gebiedspartners maken we keuzes over meerdere opgaven in een gebied. Samen reik en kom je verder.
  • Iedere waterdruppel telt:
    maximaal water conserveren, minder grondwater gebruiken en slimmer sturen.

Je zet de uitgangspunten van de watertransitie om in concrete uitvoeringsplannen in minimaal 2 gebieden. Je verwoordt je visie op én aanpak van de watertransitie in begrijpelijke taal voor alle stakeholders (in/extern). Als boegbeeld stel je je eigen team samen (in/extern), werkt planmatig en bent helder in verwachtingen. Je laat je team een inhoudelijke gebiedsvisie opstellen van ‘druppel tot beekdal’. Met wat ‘goed is voor water’ ga je het draagvlak in het gebied organiseren en anticipeert hierbij op de kaders vanuit de Omgevingswet. Jij bent eindverantwoordelijk voor het planproces. Je begrijpt dat aan het begin gemaakte keuzes het grootste effect hebben op het eindresultaat.
 

Dit ben jij

Je bent een doortastende en ervaren projectleider die het uitdagend vindt om te werken aan grootschalige projecten, waarbij veel interactie is met meerdere partijen buiten het waterschap zoals gemeenten en direct belanghebbenden. Je bent een doener, omgevingsgericht en weet hoe om te gaan met tegengestelde belangen. Je hebt kennis van en sterke affiniteit met de werking van het watersysteem. Je beschikt over HBO+/Academisch werk- en denkniveau en hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Ervaring met het werken met IPM is een pre. Je hebt besef van ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen. 
Je kent je kwaliteiten en weet welke kennis en vaardigheden je verder wilt ontwikkelen. Hoe je leert heb je een duidelijke visie op.
Je bent een teamspeler, initiatiefrijk, analytisch, sterk in plannen en organiseren en weet anderen te inspireren en motiveren om met jou aan de slag te gaan in een gebied.
 

Dit bieden wij jou!

De Dommel is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan persoonlijke ambities en je loopbaan dan ondersteunt onze Brabantaquademie je daarin. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vinden we belangrijk. Onze kernwaarden zijn  samenwerken, klantgericht, deskundig en betrouwbaar. Spreekt een werkomgeving je aan die informeel, resultaat- en klantgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen, dan is deze functie wat je zoekt.
 
Het salaris voor bedraagt minimaal € 3.685,- maximaal € 5.145,- bruto per maand (functieschaal 11) afhankelijk van je opleiding en ervaring, bij een 36-urige werkweek. De aanstellingsvoorwaarden bepalen we samen. Wij bieden je een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je bijvoorbeeld extra verlof kunt kopen of sparen, opleidingskosten kunt betalen of gewoon je salaris kunt aanvullen. Waterschap De Dommel vraagt bij een aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG).

 

Waar kom je te werken?

Welkom bij Waterschap De Dommel, dé waterpartner in Midden-Brabant! Samen met je collega's zorg je voor droge voeten, voldoende water en schoon water. Bij ons draag je actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving, waarin mensen graag wonen, werken, recreëren en ondernemen. En zo’n inspirerende omgeving, die bieden we jou in je werk ook graag. Daarom kun je rekenen op veel ruimte voor ontwikkeling en ondernemerszin. Jouw vrijheid, talenten en autonomie vinden we heel belangrijk.

Enthousiast? Reageer!

Je kunt reageren via de onderstaande solliciteerbutton met een motivatiebrief en je CV tot en met 3 januari 2022. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jarno de Jonge, procesmanager Realisatie watersysteem, telefoonnummer 0411-618639. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Christine Wouters, Personeelsconsulent, 0411-618529.

 

Solliciteer op deze vacature