De waterstanden in ons gebied zijn momenteel nog maar iets hoger dan normaal. Het water is minder hoog gekomen dan in eerste instantie werd aangenomen. De Dommel kan bij Den Bosch weer in de Maas stromen. Gelukkig heeft het hoge water in de Maas in ons gebied nergens veel problemen veroorzaakt.

Na de fikse regenbuien in de nacht van 14 op 15 juli zijn in het buitengebied rond de Reusel en de Buulder Aa percelen onder water gelopen. Getroffen ondernemers die hierdoor wateroverlast hadden, kunnen hun schade melden via  de schaderegeling van De Dommel.

In het veld is hard gewerkt om buffercapaciteit van beken en watergangen te vergroten en de afvoercapaciteit op orde te houden. Zo werd extra gemaaid, werden stuwen laag gezet, pompten we water weg en is de waterinlaat bij het Wilhelminakanaal deels dichtgezet.

Vanwege de afgelopen droge jaren wordt in het Dommelgebied volop water vastgehouden om de ontstane neerslagtekorten in te lopen. Het oppervlaktewatersysteem is door die maatregelen op de meeste plaatsen goed gevuld. Grondwaterstanden in het gebied zijn nu normaal tot hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

Volg ook onze berichten en foto's op Twitter, Facebook en Instagram.