Bij een varkensbedrijf in Sint-Oedenrode troffen medewerkers van Waterschap De Dommel een verontreiniging in de sloot aan. Ongeveer 40 meter van de sloot was vervuild met waswater.  Door een lekkage uit de luchtwasinstallatie van één van de stallen van het bedrijf liep het waswater de sloot in.

Tegen de overtreder werd voor de lozing, in combinatie met het niet melden van de lozing, een bestuurlijke strafbeschikking (www.dommel.nl/handhaving) opgemaakt. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de schoonmaakwerkzaamheden en moet maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.