Een agrarisch perceel in Sint-Oedenrode is tot de slootkant bewerkt en beteelt met mais. Ook werd de slootkant over 300 meter bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Twee ernstige overtredingen omdat de waterkwaliteit hier mee aangetast wordt. Het perceel heeft een zogeheten mest-, spuit- en teeltvrije zone van een halve meter.

Tegen de overtreder, een loonbedrijf uit Den Dungen, is een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt. Voor het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen op de slootkant, krijgt de ondernemer een Rapport van Bevindingen (zie handhaving).   

De grondgebruiker kan daarnaast ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het waterschap blijft de komende tijd controles uitvoeren en streng optreden (volgens de Landelijke Handhavingsstrategie).

Meer info: www.ctgb.nl(externe link) en Alles over teeltvrije zones