Net zoals elk jaar in maart, controleren wij ook nu extra op het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen in de teeltvrije zone en sloottaluds. Dit doen we om de waterkwaliteit in onze beken en sloten te beschermen.

Drukregistratievoorziening

Bij het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen met een spuitmachine is sinds 1 januari 2019 een drukregistratievoorziening verplicht (Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 3.83,lid 2 tot en met lid 4).

Informatie over de drukregistratievoorziening, de DRD-lijst en DRT-lijst kunt u vinden op www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt

Maatregelen corona

Uiteraard houden wij bij het controleren rekening met de adviezen rondom het coronavirus: we mijden persoonlijk contact. Bij constatering van een overtreding zoeken we telefonisch of schriftelijk contact met de overtreder.

Alles over teeltvrije zones

Op de websitewww.ctgb.nl staan de  regelingen over alle middelen.