Vanaf maandag 27 september 2021 start Waterschap De Dommel met de werkzaamheden bij de Reusel. Het gaat om het gebied vanaf Moleneind, dat noordelijk van natuurgebied De Utrecht ligt, tot aan de Hooghuisweg bij Diessen. Daar waar er voldoende ruimte is, gaat de Reusel weer meanderen. Stuwen worden verwijderd of krijgen een unieke vislift, zodat de vissen een groter leefgebied krijgen. Ook zorgen we dat de beek kan meebewegen met het veranderende klimaat. Zodat tijdens perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur minder wordt. Aannemer FL B.V. voert deze klus uit. Afhankelijk van het weer, zal FL B.V. uiterlijk in het voorjaar van 2022 klaar zijn met de complete uitvoering.

Speciale BouwApp

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang van het werk, maakt FL B.V. gebruik van de BouwApp. Via deze app wordt informatie gegeven over de planning en uitvoeringswijze. Daarnaast kunnen via de app 24 uur per dag, 7 dagen in de week vragen of klachten worden behandeld. Deze BouwApp is te downloaden op iedere smartphone: www.debouwapp.nl
Naast de BouwApp, die updates geeft over de werkzaamheden, staat alle projectinformatie op www.dommel.nl/baarschotdiessen.

Informatiepunt Haghorst

Aan de Lage Haghorst 15, in Haghorst, naast het hoofdkantoor van FL B.V. is er een fysiek informatiepunt ingericht. In de oude boerderij kunnen bewoners, tijdens kantooruren, terecht met tips, vragen opmerkingen over de werkzaamheden.

Nieuwe meanders en een unieke vislift

“Er zitten een aantal bijzondere maatregelen in dit project”, vertelt Suzan van der Horst, de omgevingsmanager van het project. “In het zuiden van het projectgebied, bij Moleneind, verwijderen we de stuw en graven we een nieuwe meander. Deze meander zal het historisch profiel zoveel als mogelijk volgen. Door het verwijderen van de stuw maken we de Reusel weer vispasseerbaar. Het leefgebied van vissen, zoals de kleine modderkruiper, wordt hierdoor groter.” Niet overal in het gebied is er voldoende ruimte voor nieuwe meanders. Daar heeft het waterschap een andere oplossing voor gevonden. Drie stuwen krijgen een vislift. “Dit zijn de eerste exemplaren in het gebied van Waterschap De Dommel, bijzonder dus”, aldus Van der Horst. "Een vislift is eigenlijk geen lift, maar een met water gevulde wenteltrap naast een stuw. Zo kunnen vissen de hoogte overbruggen. Daarnaast zit er meetapparatuur in om te zien of, hoeveel en welke soort vissen de stuw voorbij zwemmen. Ook kan de vislift de kwaliteit van het water meten.” Vislift BV plaatst de visliften.


Inrichting gebied Zijthorst

Samen met de directe omgeving is er voor het gebied ten oosten van de Zijthorst een mooi ontwerp gemaakt met poelen, een slingerpad, een zitbank en nieuwe beplanting met bloemen en bessen die vlinders en bijen en overige insecten aantrekken. De landbouwbrug over de Reusel wordt vervangen. De huidige brug wordt gesloopt er komt een nieuwe wandelbrug voor in de plaats. Deze komt iets zuidelijker te liggen. Zo ligt de brug in het verlengde van het wandelpad vanuit de Zijthorst. In het perceel van Brabants Landschap komen twee nieuwe poelen. Vanwege de bodemopbouw en de nabijheid van een Romeinse vindplaats is er een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. De poelen worden daarom met archeologische begeleiding uitgegraven.

Aziatische of Japanse Duizendknoop

De Aziatische of Japanse Duizendknoop is een uitheemse plantensoort. De plant woekert en is een plaag op veel plaatsen in Nederland. De wortels van de plant tasten gebouwen, bruggen en constructies aan. De plant kan wel drie meter hoog worden en elk klein afgebroken takje kan eenvoudig ergens anders weer aangroeien. In het projectgebied ruimen we, op een aantal locaties, de groeiplaatsen van de duizendknoop op. Daarbij worden alle wortels verwijderd om hergroei te voorkomen. Dit houdt in dat de planten compleet met wortels worden afgegraven en de grond wordt gezeefd. De plant, de wortels en de grond met hele fijne wortels worden afgevoerd en verbrand. Het gat dat overblijft, wordt aangevuld met nieuwe grond. Daarna volgt de nazorgperiode. In deze periode, van twee tot drie jaar controleert het waterschap of er geen nieuwe planten opkomen.


Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel voert het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen uit. Dit doet zij samen met de provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en de gemeente Hilvarenbeek. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van Provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap.