Na zorgvuldig plannen en voorbereiden en aanvraag van benodigde vergunningen kan de eerste schop de grond in. De plannen voor fase 1 gaan we uitvoeren. Fase 1 gaat over het projectgebied ten noorden van de stuw Driebruggen. Hierbinnen vallen onder andere de deelgebieden Mariahoeve, Kreijenbeek en Zeelberg. We leggen in deze video uit wat we gaan doen. Ook stellen de projectleden zich even voor. Zo weet u wie u in het veld kan tegenkomen!

 

De aannemer Van Beers start met bij de Mariahoeve aan de Leenderweg in Valkenswaard in de week van 14 juni a.s. Hier komt een nieuwe watergang. De oude watergang wordt gedempt. De aannemer start met werkzaamheden bij Kreijenbeek na de bouwvak. Van Beers plaatst hier kades en duikers en zorgt ook voor verondieping van de watergang. Na de bouwvak starten ook de werkzaamheden bij Zeelberg. Ook hier komt een nieuwe watergang. Het huidige maaiveld wordt hier verlaagd.

Gelijktijdig starten de werkzaamheden in het overige deel van de Tongelreep. Op diverse locaties dempt de aannemer sloten en greppels. Bij de Tongelreep brengt Van Beers zand op de oever van de Tongelreep in. Dat zorgt voor verondieping. We noemen dit zandsuppletie. Dit doen we om water langer vast te houden en zo een robuuster en toekomstbestendiger watersysteem te krijgen.

Vragen over de werkzaamheden? Bel dan met onze omgevingsmanager Marlou Gremmen via telefoonnummer 06-28464889. Of stuur een e-mail naar projecttongelreep@dommel.nl