Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze opnieuw inrichten. Dat is nodig om verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Daarnaast wordt het gebied toegankelijker gemaakt voor recreatie.
Firma Van der Zanden uit Moergestel voert de werkzaamheden uit. Zij starten 12 juli 2021 en werken tot en met november 2021.

 

Het projectgebied ligt in de gemeenten Bladel en Oirschot en loopt in het noorden tot aan de weg Broekeindsedijk en in het zuiden tot aan de weg de Hoeve.

Voorbereidende werkzaamheden

In juli start Van der Zanden met voorbereidende werkzaamheden. Het gaat om:

  • snoeien en verwijderen van begroeiingen
  • dempen van greppels
  • plaatsen of vervangen van duikers onder de Broekeindsedijk en Westelbeersedijk.

Omleidingen

Er worden twee duikers vervangen. De eerste ligt aan de Broekeindsedijk tussen de Ingenieur van Meelweg en Ingenieur Mettropweg. De tweede aan de Westelbeersedijk tussen de Ingenieur Mettropweg en Meester van Hasseltweg.
Tijdens deze werkzaamheden (van maandag 12 juli tot en met vrijdag 23 juli 2021) worden de Broekeindsedijk en Westelbeersedijk tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden verkeersomleidingen ingesteld. Het fietspad blijft wel bereikbaar voor fietsverkeer.

Grond- en waterwerkzaamheden

Begin september start Van der Zanden met de grond- en waterwerkzaamheden aan de Groote Beerze. De beek wordt smaller, ondieper en ook langer door nieuwe bochten in de beek. Hierdoor blijft het water langer in het gebied en kan er meer water in de grond zakken. Hiervoor wordt een nieuwe meander uitgegraven, de huidige beek gedempt, duikers geplaatst en stuwen verwijderd. Nieuwe stuwen worden verder op geplaatst.
Tot slot wordt het projectgebied opnieuw ingericht. Er komt een voorde, nieuwe fiets- en wandelbruggen, een ruiterpad, een vlonderpad, wandelpaden en groenvoorzieningen. Van der Zanden verwacht op 1 december 2021 klaar te zijn.

Tijdens de werkzaamheden

Tijdens de uitvoeringsperiode zijn er veel grondtransporten van en naar het projectgebied. Om dit veilig te laten verlopen komen er rijplatenbanen, tijdelijke (verkeers)maatregelen op/rondom de openbare wegen en wandelpaden worden afgesloten. Bezoekers en recreanten in het projectgebied worden via informatieborden geïnformeerd. Bewoners en bedrijven in/rondom het projectgebied en aan grondtransportroutes worden met informatiebrieven op de hoogte gebracht.

Dit is het projectteam

Ted van Paasen en Jurgen van Abeelen (Waterschap De Dommel), Frans Kolsters (Brabants Landschap), Chris Palmer (Eelerwoude) en Mart van der Zanden (Van der Zanden) stellen zich voor. Ze nemen u een stukje mee het gebied in, vertellen wat we doen, waarom we dat doen en wat u er van merkt.

Meer informatie

Belangrijke partners zijn de gemeente Oirschot en Bladel, Brabants Landschap, ZLTO en Provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord- Brabant.

Meer informatie over het project: www.dommel.nl/grootebeerze