De storing is opgelost. Het rioolgemaal is weer in bedrijf.

Vanmorgen vroeg ontdekten we een storing in ons rioolgemaal Ladonk in Boxtel. Er was een defect aan de zogenaamde ‘terugslagklep’. Dat betekent dat al het afvalwater van het industrieterrein de pompenput in blijft lopen en niet doorgepompt wordt naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Heult in Boxtel.

Genomen maatregelen om afvalwater af te voeren

Om te voorkomen dat er afvalwater overstort, heeft Waterschap De Dommel een aantal maatregelen genomen. In het rioolgemaal zit een ‘vrij vervalleiding’ waardoor het afvalwater rechtstreeks naar onze zuivering stroomt. Hiermee kunnen we het meeste afvalwater afkomstig van het industrieterrein verwerken. Deze leiding is ooit aangelegd voor als het gemaal niet werkt. Dat is nu het geval en dus is deze leiding in gebruik genomen. Het resterende afvalwater wordt met vrachtwagens opgevangen en naar de rioolwaterzuivering gebracht. 

Verder voeren we voorbereidende werkzaamheden uit in de Kleine Aa door het leggen van grote zandzakken, big bags. Ook hebben we de stuw in het Smalwater lager ingesteld. Daarmee kunnen we buffercapaciteit creëren in Smalwater en de Beerze. Als er meer water bij de rioolwaterzuivering binnen komt dan we kunnen verwerken noem je dat een overstort. In zo’n geval stroomt het afvalwater ongezuiverd in de beek. Deze werkzaamheden in de Kleine Aa en Smalwater zijn preventief, we verwachten geen problemen met overstorten van afvalwater richting de beek.

Geen overlast tijdens werkzaamheden

Rondom het gemaal in Boxtel is geen overlast voor gebruikers van het industrieterrein. Ook kan alle bedrijfsvoering op het industrieterrein gewoon doorgaan. Er wordt hard gewerkt aan de reparatie van het gemaal. We weten nog niet precies wanneer het gemaal weer volledig in gebruik genomen kan worden.