Op 10 september 2021 is dit project officieel opgeleverd. Het beekdal is opnieuw ingericht. Dit hebben we gedaan om de natuur in en rond het water te verbeteren. De kwetsbare natuur staat onder druk, daarom hebben we maatregelen genomen om dit beekdal opnieuw in te richten.

Resultaten

Ruim 2.6 kilometer beekherstel tussen stuw Strijperheg en de stuw bij de gegraven Strijper Aa. De voorheen rechte beek slingert  weer door het landschap. Daardoor neemt de snelheid van het water toe, wat goed is voor planten en dieren in en langs het water. De nieuwe poelen vergroten het leefgebied van dieren in het water. Daarnaast is het profiel van de beek veranderd om beter bestand te zijn tegen droge en natte periodes.

Enkele feiten over het project op een rij:

  • 5,9 km van waterlopen ingericht
  • 2,6 km beekherstel gerealiseerd
  • 3,3 km natuurvriendelijke oevers (extra opgave Kader Richtlijn Water) aangelegd
  • 23,1 ha ruimte voor water gerealiseerd uit Actieplan Leven De Dommel
  • 456 ha Natte Natuurparel gerealiseerd
  • 2 vispassages aangelegd

Waarom dit project?

In onderstaande video legt Omgevingsmanager Marlou Gremmen uit waarom we dit project hebben uitgevoerd.

Samenwerking

Belangrijke partners zijn de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant. Daarnaast is samenwerking gezocht met particulieren en agrariërs. Het project is afgerond onder andere door financiële samenwerking met de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager

Marlou Gremmen-Boerakker
telefoon 06 28464889
e‑mail: mboerakker@dommel.nl