Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Van inwoners tot boeren en van bedrijven tot overheden. We zien ons gebied veranderen en de gevolgen zijn groot. We zien toenemende droogte, hittestress en hoosbuien. Ondergelopen straten en kelders. Boeren die teelten verloren zien gaan. De afgelopen jaren werden we hard geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen van het weer. Actie is nodig om onze omgeving voor iedereen leefbaar te houden. Daarom automatiseert Waterschap De Dommel in 2021 52 stuwen om wateroverlast én droogte aan te pakken.

Waarom is het automatiseren van stuwen nodig?

Stuwen zorgen ervoor dat we water kunnen vasthouden. Dit is nodig om te zorgen voor voldoende (grond)water. Het vasthouden van water is erg belangrijk na de laatste droge zomers. Daarom stellen we stuwkleppen of schotbalken zo hoog mogelijk in. Totdat er een hoosbui valt. Dan moeten de stuwkleppen of schotbalken omlaag gezet worden om natschade op aanliggende grond te voorkomen. We bedienen stuwen nu nog met de hand. Snel reageren is daardoor niet altijd mogelijk. En daarom houden we water nu niet maximaal vast. Automatische stuwen reageren zelf op de situatie van dat moment. Het bedienen van deze stuwen kan ook op afstand gebeuren. Zo kunnen we maximaal water vasthouden om droogte tegen te gaan, terwijl natschade wordt geminimaliseerd.  

Wanneer worden de stuwen geautomatiseerd?

De stuwen worden in 2021 geautomatiseerd. Het automatiseren gebeurt door twee aannemers. De eerste aannemer verzorgt de ombouw van de stuwen. Schotbalkstuwen worden bijvoorbeeld omgebouwd naar kantelstuwen. Dit wordt gedaan tussen 1 februari en 1 september 2021. De tweede aannemer zorgt voor het automatiseren van de stuwen. Zij plaatsen sensoren voor het meten van de waterstand boven- en benedenstrooms van de stuw. Ook plaatsen zij meetapparatuur voor de sturing van de stuw. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 1 april en 31 december 2021.

U kunt de projectplannen bekijken

Voor het automatiseren van de stuwen hebben we verkorte projectplannen opgesteld. Voor iedere watergang is een apart projectplan gemaakt. Deze projectplannen kunt u vanaf maandag 21 december 2020 6 weken lang bekijken. U vindt ze op onze pagina Bekendmakingen. Als u bezwaar heeft tegen het automatiseren van de stuwen, kunt u dat tijdens deze periode laten weten. Meer informatie hierover staat op de genoemde website.