Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra inzet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Daarom gaat de waterschapsbelasting volgend jaar omhoog. Het algemeen bestuur heeft op 30 november besloten om de belastingen met 6,75% te laten stijgen. Met deze extra inkomsten kan het waterschap blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water in haar werkgebied. Waterschap De Dommel houdt één van de lagere tarieven in Nederland.

De nieuwe tarieven gelden voor bedrijven, agrariërs, inwoners, bos- en natuureigenaren en gemeenten.

Opbouw tarieven

De belastingopbrengsten bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing is bedoeld voor droge voeten en voldoende water. Zuiveringsheffing is de belasting die aan ons betaald wordt om het rioolwater te kunnen zuiveren.

Om ons werk te kunnen blijven doen verwachten we in 2023 is € 137 miljoen nodig te hebben. In 2022 was dat € 128 miljoen.

Wat betekent dit voor u?

Het is per huishouden anders hoeveel u betaalt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld:

Een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gaat € 219,- per jaar betalen. Dat is een stijging van € 12,-.

Een meerpersoonshuishouden met een eigen woning (met WOZ-waarde van € 350.000) gaat € 285,- betalen. Dat is een stijging van € 10,-.

Agrarische bedrijven met een meerpersoonshuishouden in een woning van € 350.000,- met gebouwen met een waarde van € 250.000,- en een grootte van 25 hectare gaan € 2.072,- betalen. Dat is een stijging van € 87,-.

Doelen De Dommel

Het waterschap ziet de veranderingen in het klimaat duidelijk in ons gebied terug. Deze veranderingen in het klimaat maken het watersysteem van Midden-Brabant kwetsbaar. Naast het steeds extremere weer neemt de vraag naar ruimte toe en wordt steeds meer (grond)water gebruikt. Ook is ons water, ondanks al ons harde werk, nog steeds niet schoon genoeg. Daarnaast zijn er ook andere uitdagingen in de leefomgeving. Denk aan natuurherstel, de energie- en landbouwtransitie en de woningbouwopgave. Het watersysteem speelt een belangrijke rol in ál deze uitdagingen.

Vincent Lokin, bestuurder verantwoordelijk voor financiën, over de doelen:

“In 2050 willen we een leefomgeving die klaar is voor de toekomst en een watersysteem dat daarbij past. Dat laatste wil zeggen; een waterhuishouding die sterk, flexibel en in balans is met alle belangen in de omgeving. En ook zorgt voor een goede kwaliteit van het water. Dat vereist de volgende jaren extra inzet en investeringen.”