De gemeente Heeze-Leende speelt in op klimaatveranderingen door een zogenaamde blauwe ader aan te leggen. Hiermee zorgt de gemeente dat bij hoosbuien de wateroverlast op straat vermindert en dat regenwater niet meteen in het riool verdwijnt maar in de bodem zakt. Om te voorkomen dat het regenwater in grote hoeveelheden in de Groote Aa stroomt en meteen afgevoerd wordt, zochten de gemeente Heeze-Leende en Waterschap De Dommel samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant. GOB biedt een stuk grond van ruim 5 hectare in Leende te koop aan. Daarop mag de koper een klimaatbuffer van 3000m3 maken en zelf de natuur vormgeven.

De grond ligt bij de Oostrikkerdijk en is van Groen Ontwikkelfonds Brabant. De functie verandert naar beek begeleidende natuur en ondernemende natuur. Met de verkoop geven we geïnteresseerden een kans om op deze plek ondernemende natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld agroforestry, een voedselbos of een kruidenakker. De nieuwe eigenaar maakt de klimaatbuffer in samenwerking met de gemeente en Waterschap De Dommel. We zoeken een koper met een overtuigend plan voor de ontwikkeling van natuur én een klimaatbuffer. Nieuwsgierig?

Meer informatie over het stuk grond(externe link)

Samenwerken om doelen te halen

Gemeente Heeze-Leende, Waterschap de Dommel en Groen Ontwikkelfonds Brabant werken samen bij de verkoop van deze grond omdat verschillende doelen hierin samen komen. De gemeente wil een goed werkende klimaatbuffer om het regenwater uit Leende in te laten stromen. Het Waterschap werkt aan schoon water, droge voeten en voldoende water met maatregelen om het grondwater aan te vullen en droogte tegen te gaan. Groen Ontwikkelfonds Brabant wil het Natuur Netwerk Brabant maken en biedt daarvoor dit stuk grond te koop aan.

Waarom klimaatbuffers nodig zijn

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Hoosbuien wisselen af met periodes van droogte. De grond wordt steeds droger. Klimaatbuffers geven het regenwater de kans om in de grond te zakken. Zo vult het grondwater aan. Bij hevige regen helpt een klimaatbuffer ook wateroverlast in de bebouwde kom van Leende te voorkomen. Deze klimaatbuffer zal 3.000m3 water kunnen bergen dat uit de dorpskern van Leende komt. De klimaatbuffer staat alleen bij hevige neerslag vol. Daarna zakt het regenwater op deze plek zo veel mogelijk in de bodem. Zo voorkomen we dat het regenwater meteen in de Groote Aa stroomt en afgevoerd wordt.

Het gebied langs de Groote Aa richten we opnieuw in

Waterschap De Dommel zal in de toekomst het gebied langs de Groote Aa opnieuw inrichten. Er wordt een plan gemaakt voor een strook van 25 meter langs de beek, waarbij de beek ook weer gaat meanderen, ofwel kronkelen. Hierdoor stroomt het water minder snel en heeft het meer kans om in de bodem te zakken. Ook dat helpt om het grondwater aan te vullen. Het is nog niet bekend wanneer de herinrichting en het beekherstel gaan plaatsvinden.