We vertelden u al dat project Tongelreep uit twee delen bestaat; fase 1 en fase 2. Voor fase 2 gaan we onder andere de beek meer slingerend aanleggen. Ook gaan we het beekdal opnieuw inrichten. Op deze manier zorgen we voor een natuurlijkere loop van de Tongelreep. Zo kunnen we aan de ene kant water langer vasthouden (handig voor drogere periodes). Aan de andere kant kunnen inwoners “droge voeten” houden.

Fase 2 loopt van het zuidelijke projectdeel van de Achelse Kluis tot aan de stuw Driebruggen. Het Projectplan Waterwet (PPWW) voor fase 2 is klaar. Het ligt ter inzage van 24 juni tot en met 4 augustus a.s. Gelijktijdig met het Projectplan Waterwet ligt ook het Provinciaal inpassingsplan (PIP) ter inzage. U kunt tijdens deze zes weken de plannen bekijken en hierover vragen stellen of opmerkingen geven.

De plannen zijn vanaf 24 juni te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de plannen ook online opvragen bij Roel Dobbelsteen via telefoonnummer 06-50732137 of e-mail rdobbelsteen@dommel.nl. Uiteraard zijn de plannen ook bij Waterschap De Dommel aan de Bosscheweg 56 in Boxtel in te zien. Maak hiervoor, in verband met de coronamaatregelen, wel even een afspraak via ons algemeen telefoonnummer 0411-618618.