Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten waarbij de beek een meer natuurlijke loop krijgt. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Om de effecten van deze maatregelen zorgvuldig in beeld te krijgen, hebben we een milieueffectrapportage (MER) laten maken. Op basis hiervan is een voorkeursalternatief plus gemaakt. Hierin is gekeken hoe we negatieve gevolgen voor de omgeving, landbouw en wonen kunnen voorkomen of in ieder geval beperken.

Telefonisch spreekuur voor vragen

Heeft u nog vragen over de plannen die ter inzage komen of de te nemen maatregelen en wilt u graag iemand spreken over het project? We organiseren op dinsdag 26 en woensdag 27 mei telefonisch spreekuur. Interesse? Stuurt u dan vóór maandag 25 mei 12.00 uur een e-mail naar projecttongelreep@dommel.nl. Vermeld daarin uw naam, telefoonnummer en de vraag/vragen die u heeft. Wij kunnen u dan gericht antwoorden. Een projectteamlid belt u op één van deze werkdagen terug. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van de plannen? Heeft u nog andere vragen of zorgen? Bel ons dan via telefoonnummer 06-29159063 of stuur een Whatsapp.

NB de gestelde vragen per e-mail worden niet meegenomen als zienswijze. Indien u een zienswijze wilt indienen, dan kunt u dat doen op de reguliere manier (zie hieronder).