Momenteel ligt er nog géén projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. De ambities zijn wel op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die verplicht zijn voor N2000 instandhoudingsopgave en maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 1 oktober hebben we reacties opgehaald op deze kaart.

Aan tafel!
Aan het begin van de avond werden bezoekers bijgepraat over de stappen die we voor dit project hebben gezet sinds de vorige bijeenkomst in maart van dit jaar. In een korte presentatie lichtte omgevingsmanager Ynte Bekema de stand van zaken toe en vertelde hij wat de planning is voor komende tijd. Daarna kon men aan tafel om input en reactie te geven op de kaarten en maatregelen die wij denken te moeten nemen om het beekdal het beste kunnen inrichten. Aan de hand van een landschapsarchitect werden alle opmerkingen op tekening gezet. Deze werkwijze leverde waardevolle informatie op. In een gemoedelijke sfeer werd enthousiast en gezamenlijk gewerkt. Daarnaast was er voldoende ruimte om vragen over het project, de kaarten en proces te stellen. De input nemen we samen met de andere wensen op in het zogenaamde Programma van Wensen en Eisen. Dit gebruiken we om de komende periode een zo goed mogelijk Ontwerp Projectplan te maken. Naar verwachting is dat ergens in het voorjaar/zomer van 2020 klaar. Uiteraard zullen we u daarover informeren.