Momenteel ligt er nog géén projectplan voor herinrichting beekdal De Tongelreep. De ambities zijn wel op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die verplicht zijn voor N2000 instandhoudingsopgave en maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om alle doelen in het gebied te kunnen realiseren. Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 1 oktober hebben we reacties opgehaald op deze kaart.