Woensdag 4 mei organiseerden we een wandeling voor belangstellenden bij de Achelse Kluis. In een heerlijk zonnetje hebben wij twee groepen van ongeveer 18 mensen uitgelegd welke maatregelen wij rondom de Tongelreep hebben uitgevoerd en nog gaan uitvoeren.

Na een korte introductie in de abdij de Achelse Kluis gingen de wandelschoenen aan voor de wandeling langs de beek. Men kon een blik werpen op de houtpakketten en vertelden we hier meer over. We gaven ook meer informatie over het inbrengen van zand in de beek. Beide maatregelen zorgen voor vernatting van het gebied.

De wandelexcursies blijken een fijne manier te zijn om meer te vertellen over ons project. Achteraf waren er vele positieve reacties.