Waterschap De Dommel zuivert het vieze afvalwater op onze rioolwaterzuiveringen. Dat water loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is.

Kaart werkzaamheden aannemer
Kijk voor meer informatie en een overzicht van de verkeersmaatregelen op https://bit.ly/2WDQ4Sl.

Waterschap De Dommel zuivert het vieze afvalwater op onze rioolwaterzuiveringen. Dat water loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde is.  

Het riool dat we gaan aanpakken ligt er sinds 1974. De betonnen koker ligt circa 4 meter onder de grond. Het beton, waar het riool van gemaakt is, is in de loop der jaren aangetast. Het risico dat een deel van het riool instort en daarmee het afvalwater wegstroomt, willen we beperken tot nul. De komende jaren zal de A67 uitgebreid worden. Om de functionaliteit van ons transportriool te waarborgen en om te voorkomen dat we nu werk verrichten, dat daarna weer verlegd moet worden, kiezen we nu voor een tijdelijke oplossing. De permanente aanpassing van het riool in dit gebied gaat waarschijnlijk in 2022 van start.

Geen last voor fietsers en wandelaars

In overleg met Brabants Landschap is gekozen voor de ligging van het tijdelijke riool, omdat dit tracé juist de meest kwetsbare gebieden ontziet. De tijdelijke leiding wordt zodanig geplaatst dat fietsers en wandelaars gebruik kunnen blijven maken van de fiets-wandelpaden. Met Brabants Landschap en andere partijen zijn hiervoor in maart jl. bomen gerooid om zo de tijdelijke rioolleiding te kunnen plaatsen. Bij de komende werkzaamheden blijven we oog houden voor de natuur en voorkomen we zoveel mogelijk schade.

Wanneer starten welke werkzaamheden?

Aannemer GW Leidingtechniek voert de werkzaamheden uit. Er komen twee tijdelijke leidingen naast elkaar met een diameter van 800 millimeter. Dit is nodig om de grote hoeveelheid afvalwater te kunnen transporteren. Momenteel worden de buizen geproduceerd. Zodra de eerste buizen klaar zijn, worden deze vervoerd en geplaatst. Voor de veiligheid van weggebruikers en de aannemer nemen we in juli/augustus verkeersmaatregelen. Voor het aanvoeren van de leidingen wordt een rijplatenbaan aangelegd. GW Leidingtechniek legt de leidingen dan vanaf medio augustus. De tijdelijke leidingen kunnen dan in oktober in gebruik genomen worden. Het werkterrein wordt dan ook opgeruimd.

Afvalwater van vijf gemeenten

Het afvalwater komt uit diverse gemeenten: Eindhoven, Aalst/Waalre, Veldhoven, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk. Het afvalwater gaat vanuit deze gemeenten via ons hoofdtransportriool naar de rioolwaterzuivering  (RWZI) in  Eindhoven. Ook Steensel en Luycksgestel maken gebruik van dit hoofdtransportriool.