Vanaf 7 mei 2022 mag geen water opgepompt worden uit de beken en sloten in het stroomgebied van de Keersop en Beekloop. Dit onttrekkingsverbod is nodig door de lage waterstand en moet flora en fauna in en rond het water beschermen. Het verbod geldt zolang het nodig is.

Bij een onttrekkingsverbod mag je geen sloot- of beekwater gebruiken voor bijvoorbeeld beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel controleert in het veld.

Bescherming van plant en dier

De waterstand in sloten en beken is de afgelopen tijd gedaald omdat het al zo lang niet heeft geregend. Maart was een erg droge maand en ook in april viel er geen noemenswaardige regen. Vooral in het zuidelijke deel van het Dommelgebied reageert de waterstand snel als er geen regen valt. Dit deel ligt op de hoge zandgronden. Een onttrekkingsverbod is nodig om de waterkwaliteit goed te houden en planten en dieren in en rond het water te beschermen.  

Info over actuele verboden

Dit tijdelijke verbod geldt naast het halfjaarverbod en de voorgenomen uitbreiding van het halfjaarverbod. Op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod staan altijd de actuele onttrekkingsverboden met een actuele kaart. Ook de app Perceelwijzer geeft daarover informatie.

water oppompen uit sloot
geen water oppompen uit beek of sloot