Van 1 april tot 20 april 2021 is de Riesten tijdelijk afgesloten voor fietsers. In deze periode rijden veel vrachtwagens in die omgeving om grond af te voeren. Dit kan gevaarlijk zijn voor fietsers. Daarom is in overleg met gemeente Heeze-Leende het fietspad tijdelijk dicht en komt er een omleidingsroute. Lokaal landbouwverkeer blijft wel mogelijk. We doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken.

Werkzaamheden van Staatsbosbeheer

Rondom de Oude Strijper Aa in het Leenderbos voeren we de laatste werkzaamheden uit voor het beekherstelproject. Zo plaatsen we nog een duiker onder de Riesten door. Dit is een koker die sloten met elkaar verbindt. Staatsbosbeheer werkt bij De Riesten aan de inrichting van nieuwe natuur. Zo moet er een nat bos ontstaan op het perceel in De Riesten. Om het bos zich te laten ontwikkelen, gaat Staatsbosbeheer de voedselrijke bovengrond afgraven en afvoeren. Dat kan alleen via De Riesten met vrachtwagens die zware lading kunnen vervoeren. De vrachtwagens rijden volgens de route op het kaartje.

Op de Strijperdijk geldt voor de vrachtwagens in de genoemde periode een maximum snelheid van 30 km/uur. Om schade te voorkomen komen er beschermende maatregelen. Zo liggen er op de Riesten en op de transportroute rijplaten waardoor de ondergrond is beschermd tegen de zware vrachtwagens.

Naast de elzen komen op andere locaties langs de nieuw gegraven beek, in groepjes, soorten zoals hazelaar, ‘gewone’ vogelkers en zoete kers. Ook plant de aannemer langs het gehele nieuwe traject boomsoorten zoals zomereik, haagbeuk, fladderiep en zomerlinde. In totaal plant de aannemer 100 bomen. Uiteraard bekijken we per boom of deze juist op de drogere of nattere plekken beter tot zijn recht komt.

In de week van 22 maart start de aannemer ook met de afronding van de grondwerkzaamheden. Bij de nieuwe duiker (een koker die sloten met elkaar verbindt) onder de Riesten door graven de grond af. We maken een afsluiting waar de gegraven Strijper Aa samenkomt met de Oude Strijper Aa. Hier komen twee houten visdrempels die de vissen moeten helpen om vanaf de gegraven Strijper Aa de nieuw ingerichte Oude Strijper Aa op te kunnen zwemmen.