Waterschap De Dommel stelt tot 2028 elk jaar 4 miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie. Twee keer zo veel als het bestaande bedrag. Dit heeft het Algemeen Bestuur 30 november besloten. Tenminste de helft van dit geld gaat naar projecten die gemeentes uitvoeren.

Doel: 15% minder afvoer van regenwater

Het doel is dat er de volgende 5 jaar 15% minder regenwater via de riolen naar de rioolwaterzuivering gaat. Regenwater is schoon water. Dat water willen we vasthouden en in de bodem laten zakken waar het valt. Dat is nodig omdat we steeds vaker te maken hebben met heel droge periodes, afgewisseld met extreme regenbuien. Door schoon water vast te houden kunnen we droogte voorkomen, het grondwaterpeil verhogen en (de gevolgen van) wateroverlast voorkomen.

Mado Ruijs, Lid Dagelijks Bestuur:  "De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht en vraagt om impactvolle maatregelen. Met het geld dat we nu beschikbaar stellen kan meer schoon regenwater het grondwater aanvullen. En stroomt er minder schoon water weg in het riool. Meer water en groen in bebouwd gebied is gezond en goed voor biodiversiteit."

Samen met gemeenten aan de slag

We hebben de afgelopen 3 jaar 40 projecten op het gebied van klimaatadaptatie uitgevoerd. Dit gebeurde in samenwerking met 24 gemeenten in het Dommelgebied. Dit zijn allerlei verschillende projecten geweest. Zoals:

  •  Het maken van klimaatbuffers in parken en openbaar groen
  •  Waterbergingen onder parkeerterreinen en pleinen
  •  Het afkoppelen van regenpijpen bij gebouwen
  •  Het aanleggen van infiltratieriolen bij het opnieuw inrichten van wegen.

Daarmee is al meer dan 100.000 m3 waterberging gemaakt. Ook verdwijnt er bijna  350.000 m2 minder schoon water in de riolen door het afkoppelen. Maar het is niet genoeg.

Versnelling van maatregelen nodig

15% minder regenwater afvoeren lijkt weinig. Maar om dit doel te halen is een versnelling nodig van de maatregelen voor klimaatadaptatie. In de bebouwde omgeving met veel verharde oppervlakten stroomt het water (te) snel weg. Daar zijn grote maatregelen nodig om het regenwater vast te houden. We werken samen met gemeenten aan deze versnelling door bij te dragen aan de uitvoering van klimaatprogramma's.

Gemeenten die interesse hebben in de cofinanciering kunnen contact opnemen met ons.

Meer informatie