Waterschap De Dommel en trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg werken al lange tijd slagvaardig samen. Vandaag (1 maart) sloten ze een langdurige samenwerkingsovereenkomst, die een vervolg is op de succesvolle samenwerking in het duurzame waterzuiveringsconcept Biomakerij. Het is tijd voor een nieuwe stap. Volgens de nieuwe overeenkomst mag de locatie van de abdij door het waterschap worden gebruikt als proeftuin voor nieuwe watertechnologie en andere innovaties.

De Biomakerij werd in oktober 2018 officieel ingezegend door de abt van Koningshoeven. Inmiddels werkt de circulaire waterzuivering naar alle tevredenheid. Er wordt schoon water terugbrengen in de sloten en grachten om zo de verdroging van het gebied tot stilstand te brengen. Het werd daarmee tijd voor een volgende stap in de samenwerking tussen abdij en waterschap. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt de abdij tenminste vier jaar lang – met een optie op verlenging – een test- en demonstratieplek voor nieuwe bedrijfsmodellen en hightech watercirculaire oplossingen. Deze projecten worden gefinancierd vanuit het Europese project NextGen, dat is gericht op een nieuwe generatie zuiveringsconcepten voor de circulaire economie. Biomakerij Koningshoeven is een van de tien Europese demolocaties van NextGen. Bedrijven en onderzoekers kunnen hier dus hun innovaties uittesten.