Tussen 1 april en 1 oktober mag geen water opgepompt worden uit beken en sloten in het Beerze- en Reuselgebied. Dit halfjaarverbod gaat sinds 2017 elk jaar automatisch in op 1 april. Waterschap De Dommel is van plan dit gebied uit te breiden naar het hele zuidelijke, meest droogtegevoelige, Dommelgebied. De grens ligt bij het Wilhelminakanaal. Deze maatregel helpt mee om watertekort in het droogteseizoen te voorkomen.

Duidelijkheid en meer effect in droogtegevoelig gebied

Deze hogere zandgronden reageren tijdens het droogteseizoen heel snel als er weinig regen valt. Het water in de beken en sloten kan dan al in een paar dagen erg zakken. Het halfjaarverbod heeft in het Beerze-, Reusel- en Netegebied in de afgelopen jaren goed gewerkt. Het gaf duidelijkheid. Daarom is het plan het gebied uit te breiden.
Bij een onttrekkingsverbod mag je geen sloot- of beekwater gebruiken voor bijvoorbeeld beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen.

Info over actuele verboden

Op onze website vindt u via altijd de actuele onttrekkingsverboden. Ook de app Perceelwijzer geeft daarover informatie.

Kaart halfjaarverbod uitbreiding bovendommel

Inspraak

Binnenkort is dit ontwerpbesluit 6 weken lang in te zien. U kunt alle informatie hier bekijken. Het is de bedoeling dat de uitbreiding zo snel mogelijk na de inspraakperiode ingaat.

Uitbreidingsgebied

Op de kaart ziet u het uitbreidingsgebied. In dit stroomgebied valt de Dommel ten zuiden van het Wilhelminakanaal. En beken als Beekloop, Keersop, Tongelreep, Gender, Run en Kleine Aa.