Watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel heeft vanmiddag  samen met gedeputeerde Hagar Roijackers van Provincie Noord-Brabant het officiële startsein voor de werkzaamheden aan Natte Natuurparel De Utrecht gegeven. In een graafmachine namen zij samen de eerste hap grond uit de nieuw te graven meander van de Raamsloop.

Nabij Onmoetingscentrum Voor Anker in Lage Mierde werd op vrijdagmiddag in een graafmachine de eerste schep grond uit een oude meander van de Raamsloop gegraven. Dit gebeurde op de grens van de te herstellen beek en de nog meanderende beek op Landgoed Wellenseind. Een plek die symbool staat voor de verbinding tussen bestaande en nieuwe natuur.

Hagar Roijackers neemt eerste hap grond uit nieuw te graven meander

Een echte parel

Het project Natte Natuurparel De Utrecht bestaat uit het beekherstel van de Raamsloop en het versterken van de natuurwaarden in de Natte Natuurparel De Utrecht. Rondom het bestaande natuurgebied wordt 130 hectare nieuwe natuur ingericht. Hierdoor wordt het gebied natter en kan de natuur zich beter herstellen. Het gebied wordt hiermee een echte natte natuurparel.

Een omvangrijk gebied

Het projectgebied van Natte Natuurparel De Utrecht ligt in de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Hilvarenbeek en Oirschot en ligt voor een groot deel in het Landgoed De Utrecht. In het westen van het gebied stromen de Raamsloop en de Reusel door het Landgoed Wellenseind. Aan de oostzijde liggen de Mispeleindse- en Neterselse Heide met daarin onder andere de vennen Het Goor en De Flaes. Het gebied van 1.421 hectare bevindt zich grofweg tussen de kernen van Lage Mierde, Netersel, Westelbeers en Esbeek.

Met als resultaat

Door dit project:

  • realiseren we circa 130 hectare nieuwe natuur;
  • herstellen we maar liefst circa 797 hectare natuur (324 hectare De Utrecht en 473 hectare Mispeleindse en Neterselse Heide);
  • halen we belangrijke doelstellingen voor de Kader Richtlijn Water (KRW);
  • herstellen we de Raamsloop tussen de Neterselse dijk en Landgoed Wellenseind.
  • geven we invulling aan de inrichting van het Natuur Netwerk Brabant (NNB);
  • verbeteren we de mogelijkheid voor recreatie, versterken we het landschap en is er aandacht voor de cultuurhistorie van het gebied.

In september 2021 start het werk. In 2022 zijn de maatregelen uitgevoerd en wordt het project afgerond.

Kracht van samenwerking

Met het project Natte Natuurparel De Utrecht willen de samenwerkingspartners Waterschap De Dommel, Brabants Landschap, ASR, Landgoed Wellenseind, ZLTO, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel, Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel de Mierden hun gezamenlijke ambities voor dit gebied waarmaken. Daarnaast werken we samen met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden. Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met Provincie Noord-Brabant.

Meer info: www.dommel.nl/deutrecht