Over het gebied de Patersgronden hebben zij een rijplatenbaan naar en langs de beek aangelegd. Hierdoor kan de aannemer met allerlei materiaal overal komen zonder de ondergrond te beschadigen.

Ook heeft de aannemer zand op verschillende plaatsen in de beek gebracht om deze ondieper te maken. Het water verspreidt het zand. We laten dus eigenlijk de beek een deel van het werk doen. We noemen dit ook wel zandsuppletie(externe link). We willen de ondergrond van het gebied zo min mogelijk beschadigen. Langs de beek hebben we daarom op verschillende plaatsen een voorraad zand neergelegd. Als we later nog meer zand gaan inbrengen hoeven we dus niet meer met grote machines het zand naar de beek te rijden. Behalve het plaatsen en inbrengen van het zand hebben we ook een sloot langs de “patersgronden” deels ondiep gemaakt en deels gedempt. We houden in dit gebied water langer vast en dus wordt het natter. Deze sloot is daarom niet meer nodig. In het gebied staan bordjes "Let op, drijfzand" om de wandelaars te waarschuwen voor het natte gedeelte. Tot slot heeft de aannemer ook een wandelbrug verplaatst.

Van ecoloog tot archeoloog

Een ecoloog heeft meegekeken met de werkzaamheden. Die heeft het doel om de werkzaamheden aan de natuur zo min mogelijk te laten verstoren. Nu de werkzaamheden voor deze fase afgerond zijn, is het even rustig.

Na de bouwvak in augustus start de aannemer met het beekherstel achter de Achelse Kluis. Daar gaan we nog een deel van de beek herstellen. De rechtgetrokken Tongelreep gaat ook daar weer natuurlijk door het landschap slingeren. In dit gebied is een grotere kans op archeologische vondsten. Daarom is straks ook een archeoloog ter plaatse van de werkzaamheden om eventuele vondsten te beschermen. Verder dempen we greppels en sloten in het Leenderbos om water langer vast te houden in dit waardevolle natuurgebied.

Geen nieuws, goed nieuws?

Verder is er helaas nog geen nieuws te melden over de officiële procedures voor fase 2b. We wachten op nieuws van de Raad van State. Heeft u nog vragen over het project? Stel ze gerust aan ons per e-mail.