Het vaarverbod dat vanaf 15 juli 2021 gold voor vrijwel de hele Dommel is deels opgeheven. Recreatievaart is nog niet mogelijk tussen de Neul in Sint Oedenrode tot voorbij de Molendijk in Liempde (Kasterense watermolen). Hier is het niet veilig om te varen.

Traject vaarverbod

Het vaarverbod geldt voor de Dommel nog tussen de Neul in Sint Oedenrode tot voorbij de Molendijk in Liempde (Kasterense watermolen). Omdat het water nog te hoog staat om onder de Bobbenagelsebrug door te varen, stellen we dit deel van het traject nog niet open. Als het weer veilig is om te varen, trekt het waterschap ook daar het verbod in. Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op http://www.dommel.nl/varen.

Situatie Dommelgebied

Waterschap De Dommel houdt de situatie in het gebied zorgvuldig in de gaten. Alle kritische locaties zijn onder controle en er zijn geen nieuwe knelpunten. De waterstanden worden nauwlettend in de gaten gehouden. Deze zijn minder hoog dan verwacht. Waterberging rondom Vught en Den Bosch hoeft het waterschap niet in te zetten.