Er geldt vanaf dinsdag 17 mei 2022 een vaarverbod, voor de beek de Dommel vanaf België tot de Venbergse molen. De waterstand is door de laatste neerslag op het stuk vanaf de Peedijk tot de Venbergse molen, net voldoende gestegen. Vanaf 29 juni 2022 heffen we het verbod op dit traject op.  Het vaarverbod geldt alleen nog vanaf België tot aan de Peedijk in Valkenswaard.

Kans voor kanoërs

Door de droogte die dit jaar al in de lente begon, is er een watertekort in delen van Dommel. In de afgelopen periode viel er eindelijk wat meer regen. Het peil is nu op delen net boven de norm. De kans dat het peil op korte termijn weer gaat zakken is groot. Op het vrijgestelde traject is varen op dit moment weer verantwoord. Een kans voor o.a. kanoërs om weer het water op te kunnen. Waterschap De Dommel hoopt op voldoende regen en houdt de situatie goed in de gaten.

Kribben

De lage peilen op dit traject hangen samen met het wegblijven van voldoende waterplanten. Waterschap De Dommel probeert planten en dieren in de beek sterker te maken. In de afgelopen periode heeft het waterschap kribben in de beek aangelegd. Dit zijn kunstmatige wallen met hierin natuurlijk materiaal zoals boomstobben. Achter deze wallen ontstaan luwe ruimtes, waar planten makkelijker kunnen groeien. De eerste effecten van de kribben zijn nu al te zien. In de toekomst moeten planten en vissen zich hierdoor beter kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied.