Er geldt vanaf woensdag 21 april 2021 een vaarverbod voor de rivier de Dommel op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt vanwege het lage waterpeil op dit traject.

Het waterpeil is op dit traject dusdanig laag dat het voor vaarverkeer niet meer veilig is. Door de lage waterstand kunnen kano’s, kajaks en roeiboten vastlopen. Daarnaast wil Waterschap De Dommel schade aan de bodem voorkomen en het leven in het water beschermen. Het vaarverbod geldt tot nader order.

vaarverbod
Het vaarverbod geldt voor de rivier de Dommel op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard (rode lijn op kaart)

Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/varen