Vanwege de droogte is per 1 augustus 2019 een vaarverbod ingesteld voor de Reusel, op het traject vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de samenkomst met de Voorste Stroom in Oisterwijk. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt vanwege het lage waterpeil en het lage zuurstofgehalte van het water op dit traject.

Kaart vaarverbod Reusel
Het vaarverbod geldt voor de Reusel vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de samenkomst met de Voorste Stroom in Oisterwijk (rode lijn op kaart).

Het waterpeil en het zuurstofgehalte zijn hier dusdanig laag dat alles gedaan moet worden om het leven in het water te beschermen. Door de lage waterstand kunnen boten ook vastlopen. Het vaarverbod geldt tot nader order.

Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/varen