Het vaarverbod dat sinds 1 augustus 2019 geldt voor de Reusel, is opgeheven.

Op het traject vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de samenkomst van de Voorste Stroom in Oisterwijk kon vanwege de droogte niet worden gekanood. Inmiddels zijn de waterpeilen gestegen en is kanoën weer mogelijk.

Kaart vaarverbod Reusel
Het vaarverbod gold voor de Reusel vanaf het Wilhelminakanaal tot aan de samenkomst met de Voorste Stroom in Oisterwijk (rode lijn op kaart).

Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/varen.