Er geldt vanaf dinsdag 17 mei 2022 een vaarverbod voor de beek de Dommel, op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen. Waterschap De Dommel is hiertoe genoodzaakt vanwege watertekort in de beek.

Het vaarverbod geldt voor de rivier de Dommel op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard (rode lijn op kaart)
Het vaarverbod geldt voor de rivier de Dommel op het traject vanaf de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard (rode lijn op kaart)

Vanwege de droogte is er watertekort in de Boven-Dommel, onvoldoende stroming en plaatselijk een te laag peil. De lage peilen hangen ook samen met de afwezigheid van voldoende waterplanten. Met dit vaarverbod wil het waterschap de aangroei van nieuwe waterplanten bevorderen, de veiligheid waarborgen en schade aan bodem, oevers en water-/landnatuur voorkomen. Het vaarverbod geldt tot nader order.

Meer informatie over waar u mag varen, roeien en kanoën in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/varen