Hoewel we dit voorjaar natter en beter zijn gestart dan de afgelopen jaren, is het neerslagtekort nog steeds hoog. In mei en juni regende het wekenlang niet en was het warm, waardoor veel water is verdampt. Een enkele bui die daarna viel lost die droogte niet op. Het blijft belangrijk om zuinig te zijn op (grond)water. En water vast te houden.

Vorige week hebben handhavers van Waterschap De Dommel in het hele gebied dagelijks controles uitgevoerd op het oppompen van grondwater voor beregening van graslanden. In totaal zijn 80 onttrekkingen gecontroleerd:

  • Daarvan waren er 67 akkoord, 12 niet akkoord en voor 1 onttrekking zonder vergunning is verder onderzoek nodig.
  • Het urenverbod voor het beregenen van grasland is 11 keer overtreden. Tussen 11.00 en 17.00 uur is het niet toegestaan om in de beschermde gebieden grasland te beregenen met grondwater. Eén keer werd grondwater opgepompt zonder vergunning.

Voor alle overtredingen worden bestuurlijke strafbeschikkingen opgemaakt.

Vorige maand werden ook al veel overtredingen geconstateerd, zie https://www.dommel.nl/veel-overtredingen-bij-beregenen-met-grondwater

Zuinig met grondwater

Ook nu zagen onze handhavers gelukkig veel beregeningshaspels en sproeiers op grasland staan die tussen 11.00 en 17.00 uur uit stonden. De komende periode blijven we controleren op het onttrekken van grondwater (en oppervlaktewater) voor beregenen. Dit doen we ook buiten kantoortijden. Hou je aan de regels voor grondwater en wees zuinig met het gebruik ervan. Zo voorkom je dat wij handhavend moeten optreden en houden we het grondwaterpeil in deze droge tijden zoveel mogelijk op orde.